Putoamissuojauksen perusteet osio 1: sanastoa ja perustietoa 

Meidän koulutuksemme on saanut suurta suosiota kiinteistöjen ylläpidon parissa työskentelevien keskuudessa, joten pilkoin sen osiin ja laitan jakoon!

Haluatko oppia aiheesta kerralla vielä perusteellisemmin? Tilaa meidät kouluttamaan väkeänne tai lataa opas turvatuotteiden ylläpitoon.

Putoamisvaara-alue

Putoamisvaara-alueella tarkoitetaan aluetta, josta on mahdollisuus pudota yli kahden metrin korkeudelta. Putoamisvaara-alueella tulee suojautua putoamiselta joko henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla tai esimerkiksi turvakaiteilla. Tasakattoisissa kohteissa putoamisvaara-alue määritellään kahden metrin säännön mukaan.

Kaikki ne paikat katolla, jotka ovat alle kahden metrin etäisyydellä mahdollisesta putoamispaikasta ovat putoamisvaara-aluetta. Jyrkillä katoilla koko katto on putoamisvaara-aluetta, sillä koko katon alueelta on mahdollista pudota räystään yli. 

Putoamisen estävä ja pysäyttävä järjestelmä

Putoamisen estävällä järjestelmällä tarkoitetaan suojainta, joka estää putoamisen, esimerkiksi turvakaide. Turvaköyden avulla voidaan myös työskennellä putoamisen estävällä tavalla, kun köyttä pidetään tarpeeksi lyhyenä, ettei se riitä reunan yli. Tämä edellyttää myös, että katolla on riittävästi kiinnityspisteitä. Tämä edellyttää myös, että katolla on riittävästi kiinnityspisteitä. Putoamisen pysäyttävällä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden pudota, mutta pysäyttää tämän hallitusti ennen esimerkiksi maahan iskeytymistä.

Putoamisvoima

Putoamisvoimalla tarkoitetaan ihmisen kehoon kohdistuvaa voimaa, joka aiheutuu turvaköyden pysäyttäessä putoamisen. Mikäli 100 kg varusteineen painava henkilö putoaa joustamattomaan liitosköyteen, kehoon kohdistuu 22 kN:n voima. Tämän vuoksi putoamisen pysäyttävissä järjestelmissä käytetään aina nykäyksenvaimenninta, joka vaimentaa voiman alle 6 kN, jotta putoamisesta ei aiheutuisi vakavia vammoja.

Putoamismatka

Henkilön pituuden, nykäyksenvaimentimen aukeamisen, turvaköyden ja valjaiden venymän vuoksi putoamisen estävä järjestelmä vaatii vähintään noin 5 metriä vapaata tilaa allensa. . 1-kerroksisissa kohteissa ja muissa paikoissa, missä mahdollinen putoaminen tapahtuu esimerkiksi parvekekatolle, on kiinnitettävä erityistä huomioita putoamisen estämiseen. Putoamisen vaarallisuus ei riipu putoamismatkasta, vaan siitä, minne putoaa. Jeremy Clarksonin sanoin: ”Kova vauhti ei ole koskaan tappanut ketään. Äkillinen pysähtyminen on.”

  

Putoamiskerroin

Putoamiskerroin määrittelee putoamisen vaarallisuuden ja se pyritään aina minimoimaan. Yleensä katoilla työskennellessä joudutaan kiinnittymään korkealla putoamiskertoimella, sillä putoamissuojaimet asennetaan monesti kattopintaan. Oheisesta kuvankaappauksesta PETZL henkilösuojainten yleiskäyttöohjeesta selviää tarkemmin, miten putoamiskerroin muuttuu turvaköyden kiinnityspisteen sijainnin mukaan. 

Kuva: Petzl

Missiomme on luoda turvallisempia työskentelyolosuhteita katoille. Koulutamme suojainten asianmukaista ylläpitoa sekä käyttöä ja täten lisäämme työturvallisuutta vähentäen huomattavasti tapaturmariskejä. Tarkastamme ja ylläpidämme niin katoille asennetut turvatuotteet, kuin henkilökohtaiset suojaimet ja autamme niiden hankinnassa. Tehdään yhdessä kattojemme huollosta turvallisempaa! 

#putoamissuojaus #työturvallisuus #hansam #kattoturva #putoamisvaara-alue #putoamiskerroin #putoamisvoimat 

Missiomme on luoda turvallisempia työskentelyolosuhteita katoille. Koulutamme suojainten asianmukaista ylläpitoa sekä käyttöä ja täten lisäämme työturvallisuutta vähentäen huomattavasti tapaturmariskejä. Tarkastamme ja ylläpidämme niin katoille asennetut turvatuotteet, kuin henkilökohtaiset suojaimet ja autamme niiden hankinnassa. Tehdään yhdessä kattojemme huollosta turvallisempaa! 

Samuli Hänninen

Sertifioitu turvatuotetarkastaja, katon turvatuotteet ja henkilökohtaiset putoamissuojaimet

+358 44 334 9833

samuli@hansam.fi