Kattoturvaselvitys

Kattoturvallisuus vaikuttaa talon käyttäjien ja sitä huoltavien ihmisten turvallisuuteen. On välttämätöntä varmistua kattoturvan toimivuudesta, jotta pystytään ehkäisemään vakavia onnettomuuksia.

Miksi?

Monesti kattoturvatuotteet ovat väärän tyyppisiä käyttötarkoitukseensa, väärin sijoitettu, niitä on liian vähän tai ne on sijoitettu käytön kannalta huonosti. Kiinteistön turvallisuudesta vastuussa olevalla taholla ei välttämättä ole edes tietoa siitä, millä tolalla kattoturvallisuus on.

Kenelle?

Kiinteistön hallinnoijalla on vastuu rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Kaikille kiinteistön ylläpidossa osallisina oleville tahoille, ketkä haluavat puolueettoman selvityksen kattoturvan nykytilasta ja ohjeistusta sen parantamiseen.

Mitä selvitetään?

Katolle asennetut turvatuotteet kartoitetaan ja valokuvataan. Kartoituksesta koostetaan raportti, jossa kommentoidaan niiden sijoittelua, määrää sekä kuntoa ja käyttötarkoitukseensa sopivuutta. Tarvittaessa selvityksen yhteydessä asiakkaalle tehdään suunnitelma kattoturvan parannusurakan toteuttamiseksi tarvikelistoineen.

Miten?

Katolle kiivetään asiantuntijan toimesta yleisesti käytettyjä kulkureittejä pitkin. Kartoittaja kulkee koko katon läpi havainnoiden käyttöturvallisuutta ja katon yleisilmettä. Selvitys rajoittuu turvallisesti saavutettaviin katon osiin.

Selvityksen työvaiheet

* Dronekatselmuksessa voidaan lentää sinne, minne katselmusta suorittava henkilö ei turvallisesti pysty kulkemaan.

Kaikki havaitut puutteet suojainjärjestelmien toimivuudessa tulee korjauttaa ennen katon huoltamista. Putoamisonnettomuuden sattuessa on mahdollista, että turvaköyden kiinnityspiste pettää, joka voi johtaa työntekijän välittömään kuolemaan.