Kattoturvatuotteiden tarkastaja kiipeää tikkaita katolle

Koulutus putoamisvaaralliseen työskentelyyn

Kun kiinteistöjen kattoja huolletaan, tulee työntekijän olla perehdytetty putoamissuojaimien käyttöön.

Kenelle?

Kaikille putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskenteleville.

Mitä koulutetaan?

Koulutukseen osallistunut tunnistaa yleisimmät katoille asennetut kattoturvatuotteet ja putoamissuojaimet. Osallistuja osaa käyttää henkilökohtaisia putoamissuojaimia oikein, tunnistaa vaarat työskentelyssään sekä osaa välttää niitä.

Koulutuksessa käydään läpi myös taustatietoa putoamissuojauksesta, sekä keskeiset termit putoamissuojaukseen liittyen. Koulutus on yleisluontoinen.

Miten ja missä?

Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa, jossa opiskellaan putoamissuojauksen teoriaa. Tästä jatketaan ennalta sovittuun kohteeseen tutustumaan järjestelmien käyttöön tositilanteessa. Käytännön osuuden jälkeen kerrataan vielä molempien osien sisältö ja käsitellään esiin nousseita kysymyksiä.

Lisätietoja

Asiakkaan tilojen tulee olla sopivat koulutuksen järjestämiseen.

Ryhmäkoko max. 6 hlö, suuremmat ryhmät jaetaan osiin.

Koulutuksen kokonaiskesto n. 8h sisältäen siirtymät, kaksi kahvitaukoa sekä lounastauon.

Koulutuksen jälkeen käyttäjällä on tarvittava tietotaito toimia huollettavien kiinteistöjen katoilla, kun putoamissuojainjärjestelmät ovat asianmukaisessa kunnossa.