Turvallisesti huollettavat katot ovat harvassa.

Monesti kattoturvatuotteita ei asenneta, eikä ylläpidetä oikeaoppisesti. Lisäksi yksikään turvalaitteiden valmistaja ei takaa järjestelmien toimivuutta ilman säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa.

Vastuu katon turvallisuudesta on kiinteistön hallinnoijalla. Anna meidän auttaa saattamaan kattoturvallisuus ja putoamissuojaus hallinnoimissasi tai huoltamissasi kiinteistöissä ajan tasalle.

Siksi, että sinä päästät ihmiset katolle työskentelemään.

Opi ylläpitämään kiinteistöjen turvallisuutta ja lataa maksuton oppaamme yllä olevan linkin kautta.

Hansam tarkastaa kattoturvatuotteita rakennuksen katolla

Kattoturvallisuuden ja putoamissuojauksen asiantuntijasi

Yöunesi paranevat kummasti, kun olet tarkastuttanut katoille asennetut hengen pelastavat järjestelmät. Hansamilta saat kattavasti asiantuntijapalvelut putoamisvaarallisen työskentelyn turvaamiseen järjestelmien suunnittelusta suojaimien vuositarkastuksiin.

Selvitys

Raportoimme sinulle kirjallisesti kiinteistösi turvallisuuden tason

Opastus

Annamme toimenpide-ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi

Käyttöönotto

Tarkastamme kaikki turvatuotteet asennusvirheiden varalta

Ylläpito

Teemme vaaditut tarkastukset ja ylläpidämme niistä kertynyttä tietoa


Kiinteistön katolla tulee olla turvalliset huolto-olosuhteet ympärivuotisesti.

Teemme käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä katoille asennetuille järjestelmille, että henkilökohtaisille putoamissuojaimille. Autamme oikeiden suojainten ja turvatuotteiden valinnassa. Toteutamme myös erilaiset katselmukset kaikkiin kiinteistöjen ulkovaipan vaikeasti saavutettaviin osiin.

Kattoturvaselvitys

Monesti kattoturvatuotteet ovat väärän tyyppisiä käyttötarkoitukseensa, niitä on liian vähän tai ne on sijoitettu käytön kannalta huonosti. Kiinteistön turvallisuudesta vastuussa olevalla taholla ei välttämättä ole edes tietoa siitä, millä tolalla kattoturvallisuus on.

Lue lisää turvaselvityksestä

Kattoturvan käyttöönottotarkastus

Kattourakan tai perusparannuksen yhteydessä on tärkeää huolehtia, että kaikki turvatuotteet ovat valmistajien ohjeiden mukaisesti asennettu. Tällä varmistutaan siitä, että putoamisonnettomuuden sattuessa ne toimivat oikein.

Lue lisää käyttöönottotarkastuksista

Kattoturvan määräaikaistarkastus

Kaikki katolle asennetut turvaköyden kiinnityspisteinä käytettävät kattoturvatuotteet tulee tarkastuttaa vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tällä varmistutaan tuotteiden toimivuudesta putoamisonnettomuuden sattuessa.

Lue lisää kattoturvan määräaikaistarkastuksesta

Henkilökohtaisten putoamissuojainten määräaikaistarkastus

Kaikki henkilökohtaiset putoamissuojaimet tulee tarkastuttaa perusteellisesti vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuksella varmistutaan niiden toimivuudesta mahdollisen putoamisonnettomuuden sattuessa.

Lue lisää henkilökohtaisten putoamissuojaimien määräaikaistarkastuksesta

Dronekatselmukset

Kaikkia kiinteistön osia ei voida turvallisesti katselmoida ilman kalliita erikoisratkaisuja. Dronella on mahdollista saavuttaa nämä paikat kustannustehokkaasti.

Lue lisää dronekatselmuksista

Koulutus putoamisvaaralliseen työskentelyyn

Työnantajan vastuulla on huolehtia toteuttavan tahon riittävästä perehdytyksestä putoamisvaaralliseen työhön ja suojaimien käyttöön.

Lue lisää koulutuksesta

Uusimmat blogipostaukset

Kaikkiin kiinteistön osiin ei pystytä järjestämään turvallista kulkua.

Mikäli joitain katon osia ei voida saavuttaa turvallisesti tarkastajan toimesta, dronea voidaan hyödyntää katselmuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa kohdetta, jonka kattoa emme pysty turvallisesti katselmoimaan.