Kattoturvatuotteiden tarkastus katolla

Henkilökohtaisten putoamissuojaimien määräaikaistarkastus

Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden henkilösuojaimien toimivuudesta.

Miksi?

Putoamissuojaimet tulee tarkastaa silmämääräisesti jokaisen käyttökerran yhteydessä käyttäjän toimesta, sekä perusteellisesti vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuksella varmistutaan niiden toimivuudesta mahdollisen putoamisonnettomuuden sattuessa.

Kenelle?

Työpaikan turvallisuudesta vastaaville henkilöille, kuten työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut ja esimiehet. Kaikessa putoamisvaarallisessa työskentelyssä työnantajan vastuulla on tarjota asianmukaiset putoamissuojaimet.

Kenen toimesta?

Tarkastus on suoritettava ammattitaitoisen henkilön toimesta, jolla on tarvittavat taidot ja tietämys putoamissuojausvälineiden tarkastuksesta, sekä valtuutus tarkastettavan suojaimen valmistajalta.

Mitä tarkastetaan?

Kaikki henkilökohtaiset putoamissuojaimet kuten valjaat, köydet, liitoselimet, turvatarraimet ja muut suojaimet. Tarkastuksessa huomioidaan myös tuotteiden toimivuutta käyttötarkoitukseen ja annetaan ohjeita suojaimen säilytykseen ja huoltoon.

Tarkastustoimenpiteet:

Tarkastetut putoamissuojaimet tai muut turvatuotteet, jotka eivät täytä tarkastuksessa asetettuja vaatimuksia, on korjattava tai vaihdettava. Mikäli suojaimen varaan on pudottu, on tämä poistettava käytöstä ja toimitettava tarkastettavaksi.

Hansam Oy on valtuutettu tarkastamaan muun muassa seuraavien valmistajien ja jälleenmyyjien putoamissuojaimet: