Kattoturvan tarkastaja katolla

Palvelut

Hansam Oy tarjoaa monipuolisesti asiantuntijapalveluita kattoturvaan ja putoamissuojaukseen liittyvissä asioissa.

Hansamilta saat kattavasti asiantuntijapalvelut putoamisvaarallisen työskentelyn turvaamiseen järjestelmien suunnittelusta suojaimien vuositarkastuksiin.

Teemme käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä katoille asennetuille järjestelmille, että henkilökohtaisille putoamissuojaimille. Autamme oikeiden suojainten ja turvatuotteiden valinnassa ja koulutamme käyttäjät oikeaoppiseen toimintaan katoilla, jotta turvallisista huolto-olosuhteista voidaan varmistua.

Toteutamme myös erilaisia katselmuksia kaikille kiinteistöissä hankalasti saavutettaville osille.

Kattoturvaselvitys

Monesti kattoturvatuotteet ovat väärän tyyppisiä käyttötarkoitukseensa, niitä on liian vähän tai ne on sijoitettu käytön kannalta huonosti. Kiinteistön turvallisuudesta vastuussa olevalla taholla ei välttämättä ole edes tietoa siitä, millä tolalla kattoturvallisuus on.

Lue lisää turvaselvityksestä

Kattoturvan käyttöönottotarkastus

Kattourakan tai perusparannuksen yhteydessä on tärkeää huolehtia, että kaikki turvatuotteet ovat valmistajien ohjeiden mukaisesti asennettu. Tällä varmistutaan siitä, että putoamisonnettomuuden sattuessa ne toimivat oikein.

Lue lisää käyttöönottotarkastuksista

Kattoturvan määräaikaistarkastus

Kaikki katolle asennetut turvaköyden kiinnityspisteinä käytettävät kattoturvatuotteet tulee tarkastuttaa vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tällä varmistutaan tuotteiden toimivuudesta putoamisonnettomuuden sattuessa.

Lue lisää kattoturvan määräaikaistarkastuksesta

Henkilökohtaisten putoamissuojainten määräaikaistarkastus

Kaikki henkilökohtaiset putoamissuojaimet tulee tarkastuttaa perusteellisesti vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuksella varmistutaan niiden toimivuudesta mahdollisen putoamisonnettomuuden sattuessa.

Lue lisää henkilökohtaisten putoamissuojaimien määräaikaistarkastuksesta

Dronekatselmukset

Kaikkia kiinteistön osia ei voida turvallisesti katselmoida ilman kalliita erikoisratkaisuja. Dronella on mahdollista saavuttaa nämä paikat kustannustehokkaasti.

Lue lisää dronekatselmuksista

Koulutus putoamisvaaralliseen työskentelyyn

Työnantajan vastuulla on huolehtia toteuttavan tahon riittävästä perehdytyksestä putoamisvaaralliseen työhön ja suojaimien käyttöön.

Lue lisää koulutuksesta