Kattoturvan käyttöönottotarkastus

Kaikki putoamissuojaimet tulee asentaa valmistajan asennusohjeen mukaisesti, jotta mahdollisen putoamisen tapahtuessa järjestelmät toimivat testatulla tavalla.

Miksi?

Kattourakan tai kattoturvaurakan yhteydessä on tärkeää varmistaa, että kaikki järjestelmät ovat valmistajien ohjeiden mukaisesti asennettu. Tällä varmistutaan siitä, että mahdollisen putoamisonnettomuuden sattuessa järjestelmät toimivat oikein.

Kenelle?

Kiinteistön turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kuten isännöitsijät, kiinteistöpäälliköt ja osakeyhtiöiden hallituksien jäsenet. Kiinteistöä hallinnoivalla taholla on vastuu huolehtia siitä, että rakennus on turvallinen käyttää ja huoltaa.

Kenen toimesta?

Tarkastus on suoritettava ammattitaitoisen henkilön toimesta, jolla on tarvittavat taidot ja tietämys kattoturvallisuuden tarkastamisesta, sekä valtuutus tarkastettavan turvatuotteen valmistajalta.

Mitä tarkastetaan?

Kaikki katolle asennetut putoamissuojaimena käytettävät turvatuotteet kuten kattosillat, lapetikkaat, erilaiset turvavaijerit ja -kiskot sekä ankkuripisteet.

Tarkastustoimenpiteet:

Kaikki puutteet putoamissuojainjärjestelmissä on korjattava ennen käyttöä ja tehdyt korjaukset käyttöönottotarkastettava.

Hansam Oy on valtuutettu tarkastamaan seuraavien valmistajien ja jälleenmyyjien kattoturvatuotteet: