Kattoturvan määräaikaistarkastus

Kattoturvatuotteet tulee tarkastaa vuosittain valtuutetun tahon toimesta.

Miksi?

Katolle asennetut putoamissuojaimet tulee tarkastaa silmämääräisesti jokaisen käyttökerran yhteydessä käyttäjän toimesta, sekä perusteellisesti vähintään vuosittain valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuksella varmistutaan niiden toimivuudesta mahdollisen putoamisonnettomuuden sattuessa.

Kenelle?

Kiinteistön turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kuten isännöitsijät, kiinteistöpäälliköt ja osakeyhtiöiden hallituksien jäsenet. Kiinteistöä hallinnoivalla taholla on vastuu huolehtia siitä, että rakennus on turvallinen käyttää ja huoltaa.

Kenen toimesta?

Tarkastus on suoritettava ammattitaitoisen henkilön toimesta, jolla on tarvittavat taidot ja tietämys kattoturvallisuuden tarkastamisesta, sekä valtuutus tarkastettavan turvatuotteen valmistajalta.

Mitä tarkastetaan?

Kaikki katolle asennetut putoamissuojaimena käytettävät turvatuotteet kuten kattosillat, lapetikkaat, erilaiset turvavaijerit ja -kiskot sekä ankkuripisteet. Tarkastuksessa huomioidaan myös lumiesteiden toimivuus, sekä muita yleisiä huomoita, mitä kattoalan ammattilaisen silmään osuu tarkastuksen yhteydessä.

Tarkastustoimenpiteet:

Kaikki puutteet putoamissuojaimissa on korjattava välittömästi ennen turvatuotteen käyttöä. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tuotteiden asennukset on tarkastettava uudelleen ennen käyttöä.

Hansam Oy on valtuutettu tarkastamaan seuraavien valmistajien ja jälleenmyyjien kattoturvatuotteet: