Putoamissuojauksen ABC: Turvalliseen katolla työskentelyyn

Putoamissuojaus on ensiarvoisen tärkeä tekijä korkeuksissa työskentelyssä, ja sen oikeaoppinen käyttö vaatii perusteellista ymmärrystä ja huolellista toimintaa.

Putoamissuojauksen perusteet voidaan kiteyttää kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: kiinnityspisteet, turvavaljaat ja liitososat. Tässä artikkelissa käymme läpi jokaisen osa-alueen merkityksen sekä niiden asianmukaisen käytön.

A = Kiinnityspiste (Anchorage Point)

Kiinnityspiste on se olennainen lenkki, johon turvaköysi kiinnitetään. Olipa kyse ankkuripisteestä, kiinnityspollarista tai muusta vastaavasta, sen on oltava suunniteltu ja testattu kestämään putoavan henkilön paino.

Turvallisuusvaatimusten mukaan turvajärjestelmän on kyettävä kestämään vähintään 15 kN vetovoima. Kiinnityspisteen valintaan tulee siis kiinnittää erityistä huomiota, jotta se täyttää tarvittavat standardit ja varmistaa työskentelyn turvallisuuden.

Yleisimmät kiinnityspistetyypit ovat:

Turvavaijerijärjestelmät
Vaakaturvakiskojärjestelmät
Yksittäiset ankkuripisteet
Luokan 2 kattosillan ympärille asennettavat kiinnitykset


Jokaisen kiinnityspisteen on oltava asennettu ja tarkastettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valtuutettu tarkastaja suorittaa vuosittaiset tarkastukset, ja erityisesti haastavissa olosuhteissa tarkastukset tulisi tehdä tiheämmin. Asennuksen yhteydessä on tärkeää noudattaa tarkasti valmistajan antamia ohjeita varmistaakseen järjestelmän oikean toiminnan.

Turvavaijerijärjestelmä
Turvavaijerijärjestelmä
Turvavaijerijärjestelmä
Turvavaijerijärjestelmä

B = Turvavaljaat (Body Harness)

Turvavaljaat ovat olennainen osa putoamissuojainta, ja niiden tulee olla oikein säädetyt ja käytetty oikein jokaisessa tilanteessa. Putoamisvaarallisessa työssä ainoa hyväksytty valjasmalli on kokovartalovaljaat. Valjaissa on kiinnityslenkkejä, jotka on merkitty A-kirjaimella. Nämä lenkit voivat olla joko puolikkaita tai kokonaisia, ja ne on suunniteltu kestämään putoavan henkilön paino.

Valjaiden oikea käyttö edellyttää hihnojen oikeaa säätämistä siten, että alle mahtuu enintään kaksi sormea. Ennen käyttöä on tärkeää tutustua valjaiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä tarkastaa valjaat huolellisesti käyttäjän toimesta aina ennen jokaista käyttökertaa. Valtuutettu tarkastaja suorittaa vähintään vuosittaiset tarkastukset varmistaakseen valjaiden kunnon.

Turvavaljaat
Turvavaljaat

C = Liitososat (Connection Device)

Liitososat yhdistävät käyttäjän ankkuripisteeseen ja ovat keskeisessä roolissa putoamissuojajärjestelmässä. Yleisin liitososa on turvaköysi, ja sen tulee olla valittu oikein käyttötarkoitukseen. On erilaisia liitososia, kuten nykäyksen vaimentimella varustettuja ja ilman, tuplakoukkuja, yksittäiskoukkuja, turvatarraimia ja lisävarusteita.


Tärkeää on käyttää oikeaa liitososaa oikeassa tilanteessa. Esimerkiksi säädettävää köyttä käytettäessä on varmistettava, että se on riittävän lyhyt, jotta käyttäjä ei voi pudota korkealta. Koulutus on avainasemassa varmistaessaan, että kaikki käyttävät liitososia oikein. Vuosittaiset tarkastukset valtuutetun tahon toimesta ovat välttämättömiä liitososien kunnon varmistamiseksi.

Turvaköysi
Käyttämäni turvaköysi
Liitosköysi
Käyttämäni liitosköysi

Näiden putoamissuojauksen osa-alueiden tunteminen ja asianmukainen noudattaminen ovat ratkaisevan tärkeitä kun työskennellään korkeuksissa.

Turvallisuus tulee aina ensin, ja oikeiden käytäntöjen noudattaminen varmistaa työntekijöiden suojan vakavilta vahingoilta. Muistathan, että putoamissuojauksen ABC on avain turvalliseen työskentelyyn korkeuksissa.

Samuli Hänninen

Sertifioitu turvatuotetarkastaja, katon turvatuotteet ja henkilökohtaiset putoamissuojaimet

+358 44 334 9833

samuli@hansam.fi